TIỆN ÍCH
Trung tâm phân tích

Nhận định chuyên gia

Điều gì khiến thanh khoản thị trường duy trì mức thấp?

Theo đánh giá của chuyên gia Smart Invest, trước đây có khoảng 25% đến 30% thanh khoản thị trường phụ thuộc vào một nhóm đầu cơ cao của một tập đoàn bất động sản thì đến bây giờ nhóm cổ phiếu này cũng đã gần như không còn. Vì thế, việc thanh khoản của thị trường bị ảnh hưởng bởi nhóm này cũng là điều dễ hiểu.

Trung tâm phân tích