📌 GIÁ MỤC TIÊU: 20.450 VNĐ/CP - Ngày 02/04/2024

DỰ PHÓNG: 
• Thị trường du lịch trong nước sẽ phục hồi mạnh mẽ, Phú Quốc cũng sẽ được hưởng lợi rõ rệt khi mùa cao điểm đang tới.
• Phú Quốc được định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế dưới chỉ đạo của thủ tướng.
• Doanh nghiệp gia tăng số tàu chở, nâng cấp thiết bị để chuẩn bị cho mùa lợi nhuận – 6 tháng đầu năm.

RỦI RO:
• Giá dầu DO biến động mạnh do chiếm ~50% chi phí kinh doanh chính.
• Phú Quốc không phải là địa điểm được ưa thích như trong các năm trước do vấn đề giá cả tăng và thông tin tiêu cực khác.
• Lợi nhuận bị ăn mòn do mua tàu giá cao của công ty con TGĐ SKG Puan Kwong Siing
NGUỒN: AAS RESEARCH