📌 GIÁ MỤC TIÊU: 18.300 VNĐ/CP - Ngày 02/04/2024

•  AAS Reseach cho rằng năm 2024 PVC sẽ đạt 4,842 tỷ doanh thu thuần tăng 15% và lợi nhuận 52 tỷ tăng 12%. Cơ hội của ngành dầu khí sẽ đến từ các dự án đầu tư thượng nguồn trong nước như dự án Lô B – Ô Môn, dự án Sư Tử Trắng 2B, dự án Lạc Đà Vàng…

• Tuy nhiên chúng tôi dự đoán với việc kinh tế trong nước hồi phục, thương mại vận tải tăng sẽ gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước. Bên cạnh đó, nếu giá dầu bị điều chỉnh giảm sâu xuống mức 50-60 USD/thùng, hoạt động đầu tư, khai thác và kinh doanh của PVC sẽ gặp khó khăn.
NGUỒN: AAS RESEARCH